Pogoji poslovanja

Nahajate se na spletnem mestu BIORESONANCA TATJANA ROŽAJ DROBNIČ UNIV.DIPL.IUR., ZDRAVILKA, BIORESONANČNA TERAPEVTKA S.P., Kranj, www.bioresonanca-kranj.com. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. BIORESONANCA TATJANA ROŽAJ DROBNIČ UNIV.DIPL.IUR., ZDRAVILKA, BIORESONANČNA TERAPEVTKA S.P. si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni.

Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu www.bioresonanca-kranj.com, je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših sodelavcih. BIORESONANCA TATJANA ROŽAJ DROBNIČ UNIV.DIPL.IUR., ZDRAVILKA, BIORESONANČNA TERAPEVTKA S.P. pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja ter ažurira, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema, BIORESONANCA TATJANA ROŽAJ DROBNIČ UNIV.DIPL.IUR., ZDRAVILKA, BIORESONANČNA TERAPEVTKA S.P. za njihovo ažurnost in točnost ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj BIORESONANCA TATJANA ROŽAJ DROBNIČ UNIV.DIPL.IUR., ZDRAVILKA, BIORESONANČNA TERAPEVTKA S.P. zanje odgovornosti ne prevzema.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato BIORESONANCA TATJANA ROŽAJ DROBNIČ UNIV.DIPL.IUR., ZDRAVILKA, BIORESONANČNA TERAPEVTKA S.P. ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. BIORESONANCA TATJANA ROŽAJ DROBNIČ UNIV.DIPL.IUR., ZDRAVILKA, BIORESONANČNA TERAPEVTKA S.P. lastno odgovornost zanje izrecno izključuje.

BIORESONANCA TATJANA ROŽAJ DROBNIČ UNIV.DIPL.IUR., ZDRAVILKA, BIORESONANČNA TERAPEVTKA S.P. vsebin spletnega mesta ni zavezan posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni. BIORESONANCA TATJANA ROŽAJ DROBNIČ UNIV.DIPL.IUR., ZDRAVILKA, BIORESONANČNA TERAPEVTKA S.P. si tako pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin.

To spletno mesto je intelektualna lastnina BIORESONANCA TATJANA ROŽAJ DROBNIČ UNIV.DIPL.IUR., ZDRAVILKA, BIORESONANČNA TERAPEVTKA S.P.. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last BIORESONANCA TATJANA ROŽAJ DROBNIČ UNIV.DIPL.IUR., ZDRAVILKA, BIORESONANČNA TERAPEVTKA S.P. ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so last BIORESONANCA TATJANA ROŽAJ DROBNIČ UNIV.DIPL.IUR., ZDRAVILKA, BIORESONANČNA TERAPEVTKA S.P. ali tretjih oseb. Uporabniki jih brez pisnega dovoljenja BIORESONANCA TATJANA ROŽAJ DROBNIČ UNIV.DIPL.IUR., ZDRAVILKA, BIORESONANČNA TERAPEVTKA S.P. oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati. Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov:

BIORESONANCA TATJANA ROŽAJ DROBNIČ UNIV.DIPL.IUR., ZDRAVILKA, BIORESONANČNA TERAPEVTKA S.P.
Britof 312, 4000 Kranj
Telefon: 064 264 505
E-pošta: info@bioresonanca-kranj.com

BIORESONANCA TATJANA ROŽAJ DROBNIČ UNIV.DIPL.IUR., ZDRAVILKA, BIORESONANČNA TERAPEVTKA S.P. si pridržujejo pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za sledeče namene:
povpraševanje uporabnikov

Upravljavec lahko obdeluje sledeče osebne podatke uporabnikov:
ime in priimek
elektronski naslov
naslov stalnega ali začasnega prebivališča
stacionarno in/ali mobilno številko


Osebna privolitev uporabnika

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pravnimi pogoji.

Neposredno trženje

Za namene neposrednega trženja upravljavec ne uporablja nobenega osebnega podatka.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam.

Shranjevanje osebnih podatkov

Na spletni strani www.bioresonanca-kranj.com se ne shranjujejo podatki uporabnika, ko pošlje povpraševanje. Ti podatki se posredujejo direktno na elektronski naslov podjetja BIORESONANCA TATJANA ROŽAJ DROBNIČ UNIV.DIPL.IUR., ZDRAVILKA, BIORESONANČNA TERAPEVTKA S.P. in se uporabljajo zgolj za komunikacijo uporabnikom.

Učinki bioresonance

Harmoničen pretok energije v telesu pomeni zdravje, saj je organizem s svojimi regulacijskimi mehanizmi sposoben ohranjati ravnovesje. Če se ravnovesje poruši, se razvije bolezen. Ravnovesje v telesu rušijo različne bremenitve kot so paraziti, toksini, virusi, bakterije, glivice.
Z bioresonančno terapijo te bremenitve odpravljamo in vrnemo telo v ravnovesje

Kaj je bioresonanca

Bioresonančna metoda zdravljenja temelji na fizikalnem valovanju oziroma nihanju ter nežno in brez stranskih učinkov vzpodbuja in krepi samozdravilne moči telesa.

Licenca

Licenca Ministrstva za zdravje Republike Slovenije 1613-175/2018-2

Tatjana Rožaj Drobnič, univ.dipl.iur.
zdravilka, celostna bioresonančana terapevtka

Call Now Button